88864852 - 88864811 : تلفن

پرینت

برج خنک کننده

برج خنک کننده

برج خنک کننده دستگاهی است که وظیفه خنک کردن آب جهت مصارف صنعتی و سرد کردن آب مورد نیازکندانسور چیلر را بر عهده دارد .برجهاي خنك كننده براساس استاندارد هاي CTI موسسه بين المللي (COOLING TOWER INSTITUTE) طراحي شده و تقسیم بندی انواع برج های خنک کننده بصورت زیر می باشد.

1- تقسیم بندی از نظر نوع مدار گردش آب

برج های خنک کننده مدار باز (Open Circuit Cooling Tower)
برج های خنک کننده مدار بسته (Closed Circuit Cooling Tower)

2- تقسیم بندی از نظر عملکرد

برج های خنک کننده مرطوب (Wet Cooling Tower)
برج های خنک کننده مدار خشک (Dry Cooling Tower)
برج خنک کننده دوگانه مرطوب- خشک ( Hybrid Cooling Tower Wet/Dry)

3- تقسیم بندی از نظر جریان

برج خنک کننده جریان مخالف (Counterflow Cooling Tower)
برج خنک کننده جریان متقاطع (Crossflow Cooling Tower)

4- تقسیم بندی از نظر جریان هوا

برج خنک کننده جریان طبیعی (Natural Draft Cooling Tower)
برج خنک کننده جریان مکانیکی (Mechanical Draft Cooling Tower)

5- تقسیم بندی از لحاظ جنس

برج خنک کننده فایبرگلاس
برج خنک کننده فلزی
برج خنک کننده چوبی
برج خنک کننده بتن

برج خنک کننده

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور