88864852 - 88864811 : تلفن

پرینت

راهنمای دیگ چدنی شوفاژکار

انواع دیگ شوفاژکار
انواع دیگ شوفاژکار
راهنمای خرید انواع دیگ چدنی شوفاژکار :


  1. دیگ چدنی شوفاژکار برای هر مترمربع در تهران حدود 150 کیلوکالری در نظر گرفته میشود.
  2. از نظر شرکت شوفاژکار ، در صورتیکه دیگ چدنی با ظرفیت مشعل متناسب سایز نشود، در صورت سوختگی و حوادث ناشی از اسیب دیدن پره متوجه خریدار خواهد بود.
  3. دیگ سوپر 300 و دیگ چدنی سوپر 400 حداکثر برای ساختمان هایی تا ارتفاع 35 متر مناسب می باشد.

دیگ چدنی شوفاژکار سوپر 300

مدل

پره

حرارتی(Kcal/h)

طول(mm)

عرض(mm)

ارتفاع(mm)

قیمت(ریال)

S300_5

5

43,700

580

600

850

16,186,500

S300_6

6

53,600

660

600

850

18,1824,300

S300_7

7

63,400

740

600

850

21,582,000

S300_8

8

73,300

820

600

850

24,339,700

S300_9

9

83,200

900

600

850

26,977,500

 

دیگ چدنی شوفاژکار سوپر 400

دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار

دیگ شوفاژ کار سوپر 300
دیگ سوپر 300- 5 پره
19,586,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 300-6 پره
22,777,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 300- 7 پره
26,114,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 300- 8 پره
29,451,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 300- 9 پره
32,643,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار

دیگ شوفاژ کار سوپر 400
دیگ سوپر 400 - 5 پره
35,468,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 400 - 6 پره
41,878,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 400 - 7 پره
48,430,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 400 - 8 پره
54,982,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 400 - 9 پره
61,392,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 400 - 10 پره
67,802,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 400 - 11 پره
74,354,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 400 - 12 پره
80,764,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 400 - 13 پره
87,316,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات