88864852 - 88864811 : تلفن

پرینت

راهنمای دیگ چدنی شوفاژکار

انواع دیگ شوفاژکار
انواع دیگ شوفاژکار
راهنمای خرید انواع دیگ چدنی شوفاژکار :


دیگ چدنی شوفاژکار برای هر مترمربع در تهران حدود 150 کیلوکالری در نظر گرفته میشود.

از نظر شرکت شوفاژکار ، در صورتیکه دیگ چدنی با ظرفیت مشعل متناسب سایز نشود، در صورت سوختگی و حوادث ناشی از اسیب دیدن پره متوجه خریدار خواهد بود.

دیگ سوپر 300 و دیگ چدنی سوپر 400 حداکثر برای ساختمان هایی تا ارتفاع 35 متر مناسب می باشد.

دیگ چدنی شوفاژکار سوپر 300

مدل

پره

حرارتی(Kcal/h)

طول(mm)

عرض(mm)

ارتفاع(mm)

قیمت(ریال)

S300_5

5

43,700

580

600

850

27.245.000

S300_6

6

53,600

660

600

850

31.685.000

S300_7

7

63,400

740

600

850

36.325.000

S300_8

8

73,300

820

600

850

40.968.000

S300_9

9

83,200

900

600

850

45.407.000

دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار

دیگ شوفاژ کار سوپر 300
دیگ سوپر 300- 5 پره
36,800,000 ریال
40,870,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 300-6 پره
42,800,000 ریال
47,530,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 300- 7 پره
49,000,000 ریال
54,490,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 300- 8 پره
55,500,000 ریال
61,460,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 300- 9 پره
61,200,000 ریال
68,120,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار

دیگ شوفاژ کار سوپر 400
دیگ سوپر 400 - 5 پره
69,500,000 ریال
77,230,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 400 - 6 پره
82,000,000 ریال
91,180,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 400 - 7 پره
94,900,000 ریال
105,405,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 400 - 8 پره
107,800,000 ریال
119,720,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 400 - 9 پره
12,000,000 ریال
133,670,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 400 - 10 پره
132,900,000 ریال
147,630,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 400 - 11 پره
145,700,000 ریال
161,900,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 400 - 12 پره
158,270,000 ریال
175,850,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
دیگ سوپر 400 - 13 پره
171,100,000 ریال
190,120,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات