021-88303415 021-88864852
منبع کویل دار افقی

منبع کویل دار افقی:

  • فروش منبع کویل دار افقی بر اساس سفارش مشتری و ظرفیت مورد نیاز قابل ارائه می باشد.
  • منابع کویل دار افقی با ورق گالوانیزه بوده و کویل حرارتی آن با لوله های مسی به ضخامت 0.7 میلیمتر یا 0.9 میلیمتر و سایز 3.4 و 5.8 اینچ می باشد
  • منبع کویل دار افقی دارای 5 سال ضمانت و 15 سال خدمات پس از فروش می باشد

مشخصات فنی منبع کویل دار افقی

ظرفیت(لیتر)
ضخامت (mm)
طول(cm)
قطر(cm)
سطح کویل(ft²)
ظرفیت حرارتی( BTU/Hr)
وزن(kg)
قیمت(ریال)
300
4
150
50
7.5
280,000
98
15,050,000
300
5
150
50
7.5
280,000
120
17,250,000
400
4
150
50
9.5
300,000
115
18,150,000
400
5
150
50
9.5
300,000
140
20,650,000
500
4
150
64
13
429,000
135
22,600,000
500
5
150
64
13
429,000
150
24,100,000
600
4
150
70
15
766,000
145
25,000,000
600
5
150
70
15
766,000
180
28,500,000
800
4
200
70
19
859,000
180
31,300,000
800
5
200
70
19
859,000
230
36,300,000
1000
4
200
80
22
871,000
210
36,400,000
1000
5
200
80
22
871,000
250
40,400,000
1200
4
200
88
24
1,330,000
240
40,800,000
1200
5
200
88
24
1,330,000
310
47,800,000
1500
4
200
98
32
1,500,000
270
49,400,000
1500
5
200
98
32
1,500,000
340
56,400,000
2000
4
200
112
42
1,820,000
340
63,100,000
2000
5
200
112
42
1,820,000
400
69,400,000

راهنمای انتخاب منبع کویل دار افقی:

  • ابعاد منبع کویل جهت نصب و قرار گیری در موتورخانه و ورود آن از درب موتورخانه مورد اهمیت است
  • جهت محاسبه ظرفیت منبع کویل دار افقی به ازای هر واحد مسکونی حداقل 100 لیتر در نظر گرفته می شود
  • مدت زمان تحویل منابع کویل دار افقی از زمان سفارش حداقل یک روز می باشد
  • در منابع کویل دار از ظرفیت 2000 لیتر به بالا جهت جوشکاری و رنگ آمیزی داخل مخزن نیاز به دریچه بازدید با ابعاد فیزیکی یک فرد عادی می باشد و هزینه ساخت دریچه بازدید منابع در زمان سفارش محاسبه می گردد
  • ابعاد مخزن کویل دار بر اساس سفارش مشتری قابل تغییر می باشد.
  •  کویل مسی به ضخامت 0.7 میلیمتر بر اساس درخواست مشتری می تواند به ضخامت 0.9 میلیمتر می باشد

فروشگاه

منبع کویل دار افقی