021-88303415 021-88864852
منبع کویل دار ایستاده

منبع کویل دار ایستاده :

  • فروش منبع کویل دار ایستاده بر اساس سفارش مشتری و ظرفیت مورد نیاز قابل ارائه می باشد.
  • منابع کویل دار ایستاده با ورق گالوانیزه بوده و کویل حرارتی آن با لوله های مسی به ضخامت 0.7 میلیمتر یا 0.9 میلیمتر و سایز 3.4 و 5.8 اینچ می باشد
  • منبع کویل دار ایستاده دارای 5 سال ضمانت و 15 سال خدمات پس از فروش می باشد

مشخصات فنی منبع کویل دار ایستاده

ظرفیت(لیتر)
ضخامت (mm)
ارتفاع(cm)
ارتفاع کلی (cm)
قطر(cm)
سطح کویل(ft²)
وزن(kg)
قیمت(ریال)
400
4
100
130
65
12
120
16,800,000
400
5
100
130
65
12
140
18,500,000
500
4
120
150
70
15
135
19,725,000
500
5
120
150
70
15
165
22,275,000
600
4
150
180
70
18
150
22,650,000
600
5
150
180
70
18
200
22,690,000
800
4
150
180
82
23
180
22,795,000
800
5
150
180
82
23
240
33,050,000
1000
4
150
180
92
27
210
32,700,000
1000
5
150
180
92
27
260
35,250,000
1200
4
150
180
98
29
240
36,350,000
1200
5
150
180
98
29
310
42,300,000
1500
4
150
180
112
38
260
41,300,000
1500
5
150
180
112
38
340
49,800,000
2000
4
200
230
112
61
350
63,300,000
2000
5
200
230
112
61
420
69,250,000
2500
5
200
230
126
72
470
79,550,000
2500
6
200
230
126
72
540
85,500,000
3000
5
200
230
140
83
540
91,550,000
3000
6
200
230
140
83
650
100,900,000
4000
5
250
280
145
92
660
106,700,000
4000
6
250
280
145
92
780
116,900,000
5000
5
300
330
145
110
770
125,950,000
5000
6
300
330
145
110
950
141,250,000
6000
5
300
330
140
120
840
136,550,000
6000
6
300
330
140
120
840
151,000,000

راهنمای انتخاب منبع کویل دار ایستاده:

  • ابعاد منبع کویل جهت نصب و قرار گیری در موتورخانه و ورود آن از درب موتورخانه مورد اهمیت است
  • جهت محاسبه ظرفیت منبع کویل دار ایستاده به ازای هر واحد مسکونی حداقل 100 لیتر در نظر گرفته می شود
  • مدت زمان تحویل منابع کویل دار ایستاده از زمان سفارش حداقل یک روز می باشد
  • در منابع کویل دار از ظرفیت 2000 لیتر به بالا جهت جوشکاری و رنگ آمیزی داخل مخزن نیاز به دریچه بازدید با ابعاد فیزیکی یک فرد عادی می باشد و هزینه ساخت دریچه بازدید منابع در زمان سفارش محاسبه می گردد
  • ابعاد مخزن کویل دار بر اساس سفارش مشتری قابل تغییر می باشد.
  •  کویل مسی به ضخامت 0.7 میلیمتر بر اساس درخواست مشتری می تواند به ضخامت 0.9 میلیمتر می باشد

فروشگاه

منبع کویل دار ایستاده